Informatie pagina

Nieuw op de website www.denhoorn-texel.nl

27 mei 2024
Een nieuwe pagina op de website “De openbare lagere school in Den Hoorn van 1880 t/m 2023”.

Deel 1 is een film van meester Alderlieste uit 1941, “Schoolfilm der O.L.SCHOOL te Den Hoorn.

Deel 2 gaat over de lagere school in de Herenstraat welke 1956 de deuren sloot en vanaf 1959 dorpshuis de Waldhoorn werd.

De Jan Drijverschool werd geopend in 1956 en werd in 2013 gesloten maar de sloop startte pas in 2023. Hiermee was er weer een stuk historie verdwenen. Twee van onze kleindochters, onze eigen dochters en ik zelf hebben op de Jan Drijverschool les gehad. Zelf denk ik met veel plezier terug aan de leerkrachten in mijn tijd. Juf Dros, meester Ineke en niet te vergeten Jakob van Wolferen. Het doet mij dan ook pijn in het hart dat de school er niet meer, de naam Jan Drijver is verdwenen en het hofje wat er nu komt de Siep heet. Voordat Loodsmansduin een camping werd had je “Camping de Siep”. Voor mij is de Siep het landje van de Jager, waar tijdens de tweede wereldoorlog Georgiërs in een ondergrondse hut zaten, waar Marie-Louise met haar vader, moeder en zusje zomers in het schuurtje (wat er nu nog staat in vervallen staat) hebben gekampeerd en waar wij nog een paar jaar een moestuintje hebben gehad. Ik mag hopen dat er toch nog een blijvende herinnering aan Jan Drijver, “een echt beroemde Hoornder”, komt.
(te vinden op de pagina “De lagere school in Den Hoorn van 1880 t/m 2023”)

12 mei 2024
Meierblis 2024. Een impressie van de Meierblis in Den Hoorn,  Van Niets tot As. (te vinden, “Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen”)

05 maart 2024
Inmiddels zijn aflevering 3 tot en met 8 van “De Klok voor Den Hoorn” ook beschikbaar op de website.

 “Het gieten van de Klok voor Den Hoorn” (te vinden, “Stichting Klok voor Den Hoorn”)

Deel 3 gaat over de valse klok. Hier is te zien hoe de mal voor de gieting van de klok voorbereid wordt.
In deel 4 wordt de klok gegoten om vervolgens in deel 5 ontdaan te worden van de gietmal.
Deel 6 gaat over de aankomst `s avonds in de kerk in Den Hoorn. Tijdens een korte plechtigheid worden door de oudste en de jongste Jakob uit Den Hoorn, de wethouder, de dominee en de penningmeester diverse wensen uitgesproken.
Deel 7 gaat over de installatie van de klok. Broeder Cornelis en broeder Johannes vertellen over de geschiedenis van de kerk en de klok. `s Avonds wordt door de voorzitter van de kerkenraad een gedicht voorgedragen dat speciaal voor deze avond is geschreven. Daarna luiden de nieuwe en oude klok voor het eerst samen.
Deel 8 gaat over het inmetselen van de Jakobsschelpen in het looppad naast de kerk.
Vanaf nu is de kerk een officieel start punt van de weg naar Santiago de Compostella.
Den Hoorn 625 jaar (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen

Den Hoorn 625 jaar  (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 

In september vierden we het 625 jarig bestaan van ons dorp. Van deze 3 dagen hebben Arno Bakker en ik diverse gebeurtenissen gefilmd en daarvan een film gemaakt. De film is inmiddels vertoond in het dorpshuis op het grote scherm. Het was een groot succes.

Enige tijd geleden wees Jaap Lap mij er op dat er film uit 1940 is met als titel: “Het Texelse schaap was in 1940 wel een kop groter”. Jaap heeft op verzoek va TV Noord Holland commentaar bij deze film ingesproken. (te vinden, films over en in Den Hoorn)

5 maart 2024: Deel 3 t/m 8, “De Klok voor Den Hoorn”  (te vinden, films  Klok voor Den Hoorn)
5 maart 2024: Deel 1 en 2 Den Hoorn 625 jaar (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 
5 maart 2024: “Het Texelse schaap was in 1940 wel een kop groter”. (te vinden, films over en in Den Hoorn)
6 Mei 2023: De familie Bulte naar Texel (te vinden, films over en in Den Hoorn)
1 Maart 2023: Den Hoorn jaren 50 & 60 (te vinden, films over en in Den Hoorn)
14 Februari 2023: Landbouwdag 2022  (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 
10 Augustus 2022: Texel, Parel der Waddenzee 1943 in kleur  (te vinden, Diverse Texelse films)
22 Augustus 2021: Deel 2 van “De teloorgang van het bunkerdorp Loodsmansduin”, Het slopen van de bunkers  (te vinden, De teloorgang van het bunkerdorp Loodsmansduin)
18 Mei 2021: Landbouwdag 2015 (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 
1 maart 2021: Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid Stichting Klok voor Den Hoorn  (te vinden, Stichting Klok voor Den Hoorn)
23 Februari 2021: Jaarverslag 2020 Stichting Klok voor Den Hoorn  (te vinden, Stichting Klok voor Den Hoorn)
21 Februari 2021: Deel 1 van: “De teloorgang van het bunkerdorp Loodsmansduin”  (te vinden, De teloorgang van het bunkerdorp Loodsmansduin)
3 Januari 2021: Diversiteit in de tuin, vogels en kikkers om en rond huis.  (te vinden, Natuur in en rondom Den Hoorn)
18 December 2020: Alternatieve Ouwe Sunderklaas. (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 
8 December 2020: Spechten in de tuin.  (te vinden, Natuur in en rondom Den Hoorn)
30 November 2020: Jonge Buizerd op het Nieuwe Slootje.  (te vinden, Natuur in en rondom Den Hoorn)
15 November 2020: Texel 575 jaar stad, een film van Henk Troost. (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 
15 November 2020: Den Hoorn 1985-1986. (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 
15 November 2020: Den Hoorn 1987-1988. (te vinden, Hoornder evenementen en festiviteiten door de jaren heen) 
Oktober 2020, Deel 2: “Klok voor Den Hoorn, het tekenen van het contract”. (te vinden, Stichting Klok voor Den Hoorn)

Het idee voor deze website is om films over Den Hoorn bij elkaar te brengen. In eerste instantie zijn we begonnen met het plaatsen van korte films over het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Het is de bedoeling om op deze site video-opnames over gebeurtenissen in en rond Den Hoorn te plaatsen. Dit kunnen festiviteiten, evenementen, herdenkingen en ook interviews zijn. Als er mensen zijn die ook authentiek filmmateriaal in hun bezit hebben en het leuk vinden om dat met mede-Hoornders te delen neem dan s.v.p. contact op met:  jack@denhoorn-texel.nl  Analoge VHS banden kunnen digitaal gemaakt worden.

Het is de bedoeling om deze site integer te houden en niemand te kwetsen. Mocht iemand bezwaar hebben tegen vertoning van de beelden laat dat dan s.v.p. weten en neem contact op met : jack@denhoorn-texel.nl